Sparingi
Data Temat
2008-05-23 04:22 Marma - ZKŻ
2008-05-21 09:13 Stal - Unibax 2009
2008-05-21 08:55 Stal - ZKŻ 2009
2008-05-21 08:32 ZKŻ - Unibax 2009
2008-05-21 08:26 Unibax - ZKŻ 2009
2008-05-21 05:38 ZKŻ - Włókniarz Częstochowa 2009
2008-05-20 12:26 Stal Gorzów - ZKŻ 2009
2008-05-20 12:19 Włókniarz Częstochowa - ZKŻ 2009
2008-05-20 12:14 Atlas Wrocław - ZKŻ 2009
2008-05-20 12:08 Unia Tarnów - ZKŻ 2009
2008-05-14 11:59 ZKŻ - Stal
2008-05-14 11:50 Stal - ZKŻ
2008-03-01 16:38 Unia Tarnów - ZKŻ
2008-02-21 16:57 Unia Leszno - Unibax Toruń
2008-02-21 10:48 ZKŻ - UNIBAX
2008-02-20 12:08 ZKŻ - Unibax
2008-02-20 05:40 Unibax - ZKŻ
2008-02-13 13:47 ZKŻ - Atlas
2008-02-13 11:09 ZKŻ - Atlas
2008-02-13 11:01 Atlas - ZKŻ
2008-02-11 18:04 Stal Gorzów - ZKŻ
2008-02-11 17:31 ZKŻ - Unia Leszno
2008-01-25 15:08 Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno
2008-01-25 14:48 Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa
2008-01-25 11:10 Polonia - Lotos
2008-01-25 06:30 ZKŻ - Unia Leszno
2008-01-24 18:19 Leszno - Wlokniarz
2008-01-24 18:02 Wlokniarz - Leszno
2008-01-24 16:56 Unia Leszno - Stal Gorzów
2008-01-24 15:20 Unia Leszno - ZKŻ
2008-01-24 10:46 Stal - ZKŻ
2008-01-24 10:35 ZKŻ - Stal
2008-01-24 05:57 Ogłoszenie